Lage WW-premie toepassen bij studentenbaan

Lage WW-premie toepassen bij studentenbaan

De kosten voor sociale verzekeringen per flexwerker kunnen flink oplopen. Het is zonde als er teveel wordt betaald. Toch is gebleken dat er soms onterecht de hoge WW-premie wordt gebruikt waar ook de lage premie mag worden toegepast.

Zoals bekend is het nodig om bij een flexwerker op het tabblad ‘Cao-overig’ een WW-premie vast te leggen. In hetzelfde scherm als waar de WW-premie wordt vastgelegd, is er ook de mogelijkheid om de studentenbaan toe te passen. De lage WW-premie mag in bepaalde situaties worden gebruikt, onder andere indien er sprake is van een studentenbaan. De voorwaarden zijn dat de werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen. Zodra je de studentenbaan en lage premie aan hebt staan, signaleert Easyflex of je binnen de 48 / 52 uren per aangiftetijdvak blijft. Zodra de urengrens wordt overschreden, wordt er een melding getoond.

Het is daarom verstandig om dit in de gaten te houden. Mocht blijken dat in een aangiftetijdvak de lage premie, in plaats van de reeds aangegeven hoge premie, toegepast had moeten worden omdat er is voldaan aan de voorwaarden van de lage premie, dan is het nodig om dit te corrigeren. Bij de flexwerker op het tabblad ‘Cao-overig’ kan de situatie worden gewijzigd en ‘lage premie – correctie’ worden vastgelegd. De flexwerker kan vervolgens worden herrekend met het overzicht ‘Herrekenen verloningen’. In de volgende loonaangifte zal dit dan worden gecorrigeerd.

Nieuwsbrief