‘Loon over’ systematiek van StiPP pensioen: wat houdt dat in?

‘Loon over’ systematiek van StiPP pensioen: wat houdt dat in?

Op het Service Center krijgen we veel vragen over de StiPP pensioenaanleveringen. Vanaf loonjaar 2021 past Easyflex de zogenaamde ‘Loon over’ systematiek toe voor de pensioenaanlevering van StiPP. Wil je weten wat dit inhoudt en wat de meest gestelde vragen zijn? Lees dan verder.

Wat betekent ‘Loon over’ systematiek?

Vanaf loonjaar 2021 past Easyflex het zogenaamde ‘Loon over’ systeem toe. Vanaf 2021 wordt hetgeen berekend is in die periode, per periode aangegeven. Een declaratie van januari komt in de pensioenaanlevering van januari, een declaratie van februari komt in de pensioenaanlevering van februari etc. Heb je in mei 2021 het pluspensioen met terugwerkende kracht per 11 januari 2021 aangezet en herrekend? Dan wordt bij de pensioenaanlevering van mei 2021 een correctiebericht voor januari t/m april gemaakt. Hierop vind je de pensioengrondslagaanwas per periode.

In welke pensioenaanlevering komen de declaraties die na het aanmaken van de pensioenaanlevering worden verwerkt?

Verwerk je na het aanmaken van de pensioenaanlevering van april 2021 nog declaraties van april 2021? Dan komen deze als correctiebericht voor april 2021 bij de pensioenaanlevering van mei 2021. Het correctiebericht vind je op de 2e pagina van het PDF bestand. De gegevens van de flexwerkers worden in dit geval overschreven.

Bevat de automatisch ingestelde pensioenaanlevering geen aan te leveren gegevens?

De declaraties zijn dan verwerkt na afloop van de periode. Je hebt de declaraties van week 1 t/m 4 bijvoorbeeld in februari verwerkt. De declaraties van week 1 t/m 4 komen dan als correctiebericht van periode 1 in de pensioenaanlevering van periode 2.

Wil je de periode wel aanleveren? Maak dan het overzicht ‘Pensioenaanleveringen’ opnieuw aan, kies voor handmatig en de gewenste periode. Vergeet niet om eventuele mutaties van overige periodes op het werkgeversportaal van StiPP te uploaden.

Krijg je de volgende melding bij het uploaden van een PDO bestand bij StiPP?

“De aangeleverde dienstlijn voor deze specifieke periode is al bekend op basis van de
opgegeven pensioengrondslag aanwas en aantal uren. Indien u een wijziging wilt doorvoeren
levert u deze regel dan opnieuw en aangepast aan. Is er geen sprake van een wijziging? Dan
kunt u deze waarschuwing negeren.”

Easyflex gaat hierin nog een verbetering doorvoeren door flexwerkers niet meer dubbel aan te leveren. Op de Easy update pagina in het handboek wordt vermeld wanneer deze verbetering in Easyflex is doorgevoerd.

 

Nieuwsbrief