Looncomponent voor reservering ORT beschikbaar

Eind december 2016 hebben de ABU en de NBBU een belangrijke CAO-wijziging doorgevoerd. Op grond van de ontwikkelingen in het Europese recht en jurisprudentie in Nederland, blijkt dat ondernemingen in specifieke gevallen verplicht zijn tijdens vakantiedagen meer te betalen dan het ‘kale loon’. De wijziging van de CAO’s voor uitzendkrachten staat beschreven in Artikel 55 lid 11 van de ABU en Artikel 28 lid 4 van de NBBU CAO.

Easyflex heeft hier een nieuwe looncomponent voor gemaakt, die vanaf vrijdag 30 juni beschikbaar is: ‘ORT reservering’. Daarmee reserveer je specifiek over het toeslagdeel van het looncomponent ‘Loon onregelmatige uren’ waarvan de instelling ‘Reserveren over toeslagdeel’ hierop ingericht is. De ORT reservering is een aanvulling op de opgenomen vakantieuren en altijd een saldo in geld.

In de procesbeschrijving (‘Procesbeschrijvingen > Algemeen > ORT Reservering) in het handboek lees je vanaf morgen hoe je het nieuwe looncomponent kunt instellen.

Hoe werkt het: opbouw
Vanaf het moment dat de ORT reservering is ingericht en de plaatsing is aangepast, wordt de ORT reservering gereserveerd als er onregelmatige uren worden verwerkt. Het opgebouwde saldo wordt als reservering getoond op de loonspecificatie en bij de saldigegevens van de flexwerker (‘Frontoffice > Flexwerkers > Saldigegevens’).

Hoe werkt het: uitbetaling
De ORT reservering is toegevoegd in het tabblad ‘Reserveringen’ van de urendeclaratie. Op het moment dat de flexwerker vakantieuren opneemt en hij/zij heeft recht op een aanvulling dan voer je via de kolom ‘VD’ de opgenomen vakantieuren in. Op het tabblad ‘Reserveringen’ voer je daarnaast het extra uit te betalen bedrag bij ‘ORT reservering’ in. De flexwerker krijgt nu zijn opgenomen uren tegen het normale uurloon uitbetaald met de ingevoerde aanvulling als ORT toeslag.

De ORT reservering is nog niet opgenomen in de volgende onderdelen, maar deze wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgevoerd:

  • ET-uitruil
  • Kostprijsberekening
  • Overzicht ‘Uitbetalen reserveringen’

Als je geen reservering wilt gebruiken, kun je ook nog steeds een algemene voorziening in het reserveringsoverzicht opnemen. Voor de uitbetaling van het toeslagdeel kun je dan een belaste vergoeding gebruiken. Deze kun je aanmaken in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten’ bij ‘Belaste vergoedingen’. Hiervoor kun je een nieuw looncomponent aanmaken met eventueel aparte rekeningnummers zodat je dit ook apart terug ziet op je journaalpost.

Nieuwsbrief