Wat je moet weten voor 2017

Wat je moet weten voor 2017

In Easyflex kan vanaf de derde week van december het loonjaar 2017 worden ingericht. Maar ben jij al op de hoogte van de nieuwe minimumlonen en de nieuwe wetten en regels? Wil je onze handige tips weten? Lees dan nu verder!

Wettelijk minimumloon per 1 januari*
Per 1 januari 2017 aanstaande gaan de minimumlonen omhoog. Voor werknemers van 23 jaar en ouder zijn de minimumlonen bij een volledig dienstverband als volgt:

Per maand      € 1.551,60
Per week        € 358,05
Per dag          € 71,61

In Easyflex zijn de nieuwe minimumlonen al automatisch doorgevoerd en wordt er vanaf 1 januari 2017 gesignaleerd op deze nieuwe minimumlonen. De volledige tabel van minimumlonen vind je hier.

Belangrijke wetswijzigingen

 • WGA
  Momenteel wordt er in de WGA onderscheid gemaakt tussen de WGA-vast en WGA-flex. Per 1 januari 2017 worden deze samengevoegd.
 • Minimumloon naar 21 jaar
  Vanaf 2017 gaat de leeftijd van het minimumloon in 2 stappen van 23 naar 21 jaar. Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar gaat het minimumjeugdloon omhoog.
 • Wet Aanpak Schijnconstructies
  Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet meer toegestaan. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen, wanneer de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht verleent aan de werkgever. Inhoudingen voor kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn mogelijk en voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn naast de hiervoor vermelde inhoudingen ook inhoudingen mogelijk voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting.
 • AOW-leeftijd omhoog
  De AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 65 jaar + 9 maanden in 2017
 • Wet Tegemoetkomingen Loondomein 
  Er komt een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Deze nieuwe premiekortingen voor werkgevers moeten het eenvoudiger maken om ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daarnaast maakt het lage-inkomensvoordeel (LIV) het straks goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag zonder dat de werknemer salaris inlevert. Het Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) gaat in fases in. Het lage-inkomensvoordeel wordt ingevoerd per 1 januari 2017. Naar verwachting gaan de overige loonkostenvoordelen gelden in 2018.

Tips

 • Totdat je de laatste loonaangifte van 2016 gedaan hebt, kun je uiteraard nog urendeclaraties voor 2016 verlonen. Zodra het loonjaar al volledig afgesloten is, dan is het niet meer mogelijk om correcties voor 2016 uit te voeren. Verlonen voor 2016 is nog wel mogelijk.
 • Een 13e maand kun je aan de flexwerker uitbetalen door een extra looncomponent als belaste vergoeding aan te maken. Dit looncomponent kun je toevoegen in de urendeclaratie waarin je de 13e maand wilt uitbetalen.
 • Het is niet nodig om de actieve plaatsingen in 2016 af te sluiten en nieuwe aan te maken voor 2017. Met het overzicht ‘Collectieve loon/tarief aanpassingen’ kun je de lonen en tarieven voor het nieuwe jaar automatisch ophogen. Het systeem maakt daarmee een nieuwe loon- en tariefafspraak aan in de bestaande plaatsing. Wanneer het nieuwe declaratietijdvak voor de flexwerker begint, is afhankelijk van het loontijdvak dat wordt toegepast. Indien het loontijdvak maand wordt toegepast, begint het loonjaar op 01-01-2017. Bij een loontijdvak van een week of 4-weken begint het loonjaar op 02-01-2017.

* Bronnen: Staatscourant d.d. 11 november 2016 en Rijksoverheid

Nieuwsbrief