Nieuw overzicht ‘Aanbod vaste arbeidsomvang’

Vanaf nu signaleer je heel eenvoudig wanneer flexwerkers met een oproepovereenkomst een aanbod moeten krijgen voor een overeenkomst met een vaste arbeidsomvang (na 12 maanden) en wat het gemiddeld aantal gewerkte uren is. Wil je meer weten over het nieuwe overzicht ‘Aanbod vaste arbeidsomvang’? Lees dan dit artikel.

Wet arbeidsmarkt in balans

De verplichting om flexwerkers met een oproepovereenkomst een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang komt voort uit de WAB. Als er sprake is van een oproepovereenkomst of -plaatsing moet de werkgever na twaalf maanden in de dertiende maand een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen waarbij geen sprake kan zijn van een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting.

Hoe werkt het overzicht ‘Aanbod vaste arbeidsomvang?

Stel het overzicht ‘Aanbod vaste arbeidsomvang’ eerst beschikbaar bij ‘Beheer > Aansturing overzichten’. Maak de keuze of je dit overzicht bij ‘Mijn gegevens’, ‘Frontoffice’ of ‘Backoffice’ wilt aanmaken.

Welke flexwerkers moet ik een aanbod voor een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang doen? Welke flexwerkers heb ik een voorstel gedaan? Hebben ze dit voorstel geweigerd of juist geaccepteerd? Met het overzicht ‘Aanbod vaste arbeidsomvang’ krijg je antwoord op deze vragen.

Wat leg ik vast op het tabblad ‘cao-overige’ bij de flexwerker?

Bij de flexwerker op het tabblad ‘cao-overige’ leg je vast wanneer je een aanbod verstuurd hebt en of het aanbod geaccepteerd of geweigerd is. De informatie die je hier vastlegt, vind je ook terug op het overzicht ‘Aanbod vaste arbeidsomvang’.

Wat is verder nog belangrijk om te weten?

 • Voor de signalering tellen arbeidsovereenkomsten en plaatsingen waarbij is aangegeven dat er sprake is van ‘Oproep’ mee.
 • De volledige periode van de vastgelegde arbeidsovereenkomst en/of plaatsing telt mee, ongeacht de gewerkte weken.
 • Heeft de flexwerker een arbeidsovereenkomst waarbij de optie ‘Oproep’ op ‘Ja’ staat en een plaatsing waarbij de optie ‘Oproep’ op ‘Nee’ staat, dan heeft de arbeidsovereenkomst voorrang op de plaatsing.
 • Tussenpozen tussen de arbeidsovereenkomsten of plaatsingen worden voor de berekening van de termijn van 12 maanden niet meegeteld.
 • Als er sprake is van een onderbreking van 6 maanden of langer, begint de telling opnieuw.
 • Het gemiddelde aantal uren wordt berekend over de periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van het aanbod.
 • Alleen de gewerkte uren van plaatsingen en/of arbeidsovereenkomsten waarvan ‘Oproep’ op ‘Ja’ staat tellen mee.
 • Voor het berekenen van het gemiddelde aantal uren tellen tussenpozen niet mee.
 • Het aantal gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden wordt gedeeld door 365 en vermenigvuldigd met 7 om tot een gemiddeld aantal uren per week te komen.
 • Alle looncomponenten die meetellen in de loonaangifte tellen mee voor de berekening van de gemiddelde omvang.
 • Je kunt bij ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten’ per looncomponent terugzien of deze meetelt voor de loonaangifte.
 • Als bij de flexwerker op het tabblad ‘cao-overige’ handmatig een datum is vastgelegd, wordt vanaf de meest recente vastgelegde datum gestart met de telling van 12 maanden.
 • Valt deze datum tussen twee arbeidsovereenkomsten of plaatsingen, dan tellen alleen de periodes waarin er sprake is van een oproepovereenkomst of –plaatsing mee.
 • Ligt de handmatig vastgelegde datum vóór de eerste arbeidsovereenkomst of plaatsing, dan telt de volledige periode tussen de vastgelegde datum en de 1e arbeidsovereenkomst of plaatsing mee voor de telling van 12 maanden.

Wil je meer weten? Lees dan de beschrijving van dit overzicht in ons online handboek.

Nieuwsbrief