Nieuwe loonbelastingtabellen en rekenregels vanaf 1 april 2016

Nieuwe loonbelastingtabellen en rekenregels vanaf 1 april 2016

Vanaf 1 april 2016 zijn er nieuwe loonbelastingtabellen en rekenregels. De laatste aanpassingen van het Belastingplan 2016 zijn hierin doorgevoerd. De nieuwe loonbelastingtabellen hebben invloed op de loonheffingen, die op het loon van de flexwerkers worden ingehouden.

Wat betekent dat voor het loon van mijn flexwerkers? 
Een ander netto loon. Dat kan het gevolg zijn van de nieuwe loonbelastingtabellen en rekenregels. Een flexwerker met hetzelfde bruto loon kan na 1 april een ander netto loon overhouden.

Wat gaat er veranderen? 
De nieuwe rekenvoorschriften gelden voor lonen waarvoor het genietingsmoment op of na 1 april 2016 ligt. Wat betekent dit nu? De loonheffing is afhankelijk van het genietingsmoment. De nieuwe tabellen en rekenvoorschriften worden toegepast, als het genietingsmoment op of na 1 april 2016 ligt. Dit geldt voor loontijdvakken waar 1 april in valt (week 13, de vierde 4-wekenperiode en de maand april). Als je op of na 1 april een correctie over de maand januari t/m maart uitvoert, wordt de loonheffing over het correctieloon op basis van de oude tabellen en rekenvoorschriften berekend.

Hoe kan ik de ingehouden loonheffing op het loon van mijn flexwerkers controleren?
De Belastingdienst publiceert deze week de nieuwe loonbelastingtabellen op hun website. Ook komt er deze week een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen met de nieuwe loonbelastingtabellen. Aan de hand van deze tabellen kun je zelf heel eenvoudig het bedrag aan loonheffing controleren. Zoek in de kolom ‘Tabelloon’ het juiste loonbedrag. Valt dit loonbedrag tussen twee bedragen in, neem dan het lagere loonbedrag. Daarachter vind je in de kolom die op het loon van de flexwerker van toepassing is, het bedrag dat als loonheffing op het loon van de flexwerker wordt ingehouden.

Om teleurstellingen bij je flexwerkers te voorkomen, is het handig om ze van deze wijziging op de hoogte te brengen. Zo kun je ze voorbereiden op een ander netto loon vanaf 1 april aanstaande.

Nieuwsbrief