Nieuwe systematiek StiPP pensioen: van ‘Loon in’ naar ‘Loon over’

StiPP pensioen: ‘Loon in’ naar ‘Loon over’

Vanaf loonjaar 2021 past Easyflex de zogenaamde ‘Loon over’ systematiek toe voor de pensioenaanlevering van StiPP. Wil je weten wat dit inhoudt en wat dit voor jouw uitzendbureau betekent? Lees dan verder.

Wat houdt de ‘Loon in’ systematiek eigenlijk in?

Tot en met loonjaar 2020 heeft Easyflex de ‘Loon in’ systematiek voor de pensioenaanlevering van StiPP gehanteerd. Dit betekent dat alle mutaties als één totaal in de pensioenaanlevering van een bepaalde periode wordt aangegeven. Er wordt hierbij gekeken naar de verwerkingsdatum van de declaraties. Is een declaratie van oktober in november verwerkt? Dan kwam deze in de pensioenaanlevering van november. Is in november het basispensioen per 1 juli met terugwerkende kracht aangezet en herrekend? Dan kwam deze correctie in de pensioenaanlevering van november. Het is dan niet meer naar een periode te herleiden.

Wat betekent de ‘Loon over’ systematiek?

Vanaf loonjaar 2021 past Easyflex het zogenaamde ‘Loon over’ systeem toe. Vanaf 2021 wordt hetgeen berekend is in die periode per periode aangegeven. Een declaratie van januari komt in de pensioenaanlevering van januari, een declaratie van februari komt in de pensioenaanlevering van februari enz. Heb je in mei 2021 het pluspensioen met terugwerkende kracht per 11 januari 2021 aangezet en herrekend, dan wordt voor januari t/m mei de pensioengrondslagaanwas per periode aangegeven.

In welke pensioenaanlevering komen de declaraties van december 2020 die in januari 2021 zijn verwerkt?

Op de pensioenaanlevering van december 2020 worden alle declaraties die in december 2020 zijn verwerkt meegenomen. Aangezien de StiPP pensioenaanlevering vanaf 2021 van ‘Loon in’ naar ‘Loon over’ is gewijzigd, worden op de pensioenaanlevering van december 2020 ook alle declaraties van 2020 meegenomen die in januari 2021 zijn verwerkt.

Verwerk je na het aanmaken van de pensioenaanlevering van december 2020 nog declaraties van 2020? Dan komen deze als correctiebericht voor periode 12 2020 bij de pensioenaanlevering van periode 1 2021. Het correctiebericht vind je op de 2e pagina van het PDF bestand. De gegevens van de flexwerkers worden in dit geval overschreven. De pensioenaanlevering van december 2020 kan door de wijziging van systematiek hoger zijn.

Nieuwsbrief