Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) door uitbraak coronavirus

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt met een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling is bedoeld om bedrijven tegemoet te komen die door het coronavirus met omzetverlies te maken hebben. Het doel is dat bedrijven hun werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Wat zijn de voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Als je van de noodmaatregel gebruik wilt maken, gelden de volgende voorwaarden:

  • Je mag voor je werknemers geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen in de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt;
  • Je verwacht tenminste 20% omzetverlies;
  • Het gaat om omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

 

Aanvraag Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)  

  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden. Daarna kun je een verlenging voor nog eens 3 maanden aanvragen. Mogelijk gelden hiervoor extra voorwaarden.
  • De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Maximaal is het 90% van de loonsom (loonkosten).
  • Het UWV betaalt een voorschot op basis van de aanvraag.

 

Geldt de NOW ook voor flexwerkers en payrollkrachten?

Ja, de NOW geldt ook voor flexwerkers, met of zonder uitzendbeding, en payrollkrachten. Voor uitzendbureaus en payroll bedrijven gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere bedrijven.

Wanneer wordt de regeling uitgevoerd?

Vanaf maandag 6 april is het mogelijk om dit aan te vragen.

Welk looncomponent gebruik ik om het loon aan mijn flexwerkers door te betalen?

Als je van bovenstaande tegemoetkomingsregeling gebruik maakt, adviseren wij om een apart looncomponent in Easyflex aan te maken voor het doorbetalen van je flexwerkers en payrollkrachten. Bij het ‘Overzicht urendeclaraties verwerkt’ kun je dit looncomponent selecteren om achteraf rapportages te maken.

Meer weten?

In ons online handboek vind je een ‘Corona FAQ’. Op deze pagina staat belangrijke informatie en vind je links naar websites waar je als werkgever voor informatie terecht kunt.

Nieuwsbrief