Pas eenvoudig het minimumloon aan in Easyflex

Pas eenvoudig het minimum(jeugd)loon aan

Op 1 juli 2020 heeft de halfjaarlijkse verhoging van het wettelijk minimum loon plaatsgevonden. In Easyflex is er een overzicht waarmee je eenvoudig en snel deze administratieve handeling kunt uitvoeren en daarna klaar voor een mooie zomer bent.

Overzicht ‘Collectieve loon/tarief aanpassingen’

In Easyflex is het mogelijk om alle lonen tegelijkertijd aan te passen. Dit is handig, omdat je zo niet in elke plaatsing het nieuwe loon handmatig hoeft vast te leggen.  Je hoeft enkel het overzicht ‘Collectieve loon/tarief aanpassingen’ aan te maken. Gebruik dit overzicht bijvoorbeeld bij verhogingen van het wettelijk minimumloon, een percentage of een vast bedrag. Ook kun je met dit overzicht je tarieven aanpassen.

Maak je gebruik van loon- en/of tariefschema’s? Pas dan eerst de deze schema’s aan. Vervolgens gebruik je het overzicht ‘Collectieve loon/tarief aanpassingen’  om de nieuwe lonen en tarieven te verwerken in de plaatsingen.

Tips

  • Wij adviseren je om een loon- en/of tariefaanpassing altijd eerst pro forma aan te maken en daarna pas definitief.
  • Zorg ervoor dat je de loon- en/of tariefaanpassing hebt doorgevoerd, vóórdat je de urendeclaraties vanaf 1 juli gaat verwerken!
  • Met het ‘Overzicht loon- en tariefafspraken’ in ‘Backoffice > Overzichten’ kun je een rapport maken van de huidige loon- en tariefafspraken die zijn vastgelegd in de plaatsingen. Op het rapport wordt per looncomponent het tarief, het uurloon, de kostprijs en marge per uur getoond.
  • Meer informatie over het overzicht ‘Collectieve loon- en tariefaanpassingen’ vind je in het handboek onder ‘Procesbeschrijvingen > Algemeen > Collectieve loon- en tariefaanpassingen’. Of bekijk de Easyvideo ‘Ophogen loon- en tariefafspraken’.

Het wettelijk bruto minimumloon per 1 juli 2020

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2020:

  • Per maand € 1.680,00
  • Per week € 387,70
  • Per dag € 77,54

In Easyflex zijn de nieuwe minimumlonen doorgevoerd en er wordt vanaf 1 juli 2020 gesignaleerd op deze nieuwe minimumlonen. De volledige tabel van minimumlonen vind je terug in ons handboek onder ‘Downloads > Algemene Wet- en Regelgeving documenten’.

* Bron: de Staatscourant d.d. 22 april 2020

 

Nieuwsbrief