PAWW op grond van de cao voor uitzendkrachten

PAWW op grond van de cao voor uitzendkrachten

Eind juni zijn wij, net als jullie, door de ABU en NBBU geïnformeerd over de PAWW op grond van de cao voor uitzendkrachten die met ingang van 1 augustus a.s. wordt ingevoerd. Gezien de korte periode die tussen de communicatie en de invoer van de regeling zit, zijn wij direct van start gegaan met de ontwikkeling en we zijn daar momenteel ook nog volop mee bezig. We hebben nauw contact met de ABU en NBBU over vraagstukken waar wij tijdens de ontwikkeling tegenaan lopen en die niet in de documentatie duidelijk worden.

Uiteraard zal Easyflex ervoor zorgen dat in augustus de eerste premie-inhoudingen gedaan kunnen worden. Het registreren bij de stichting en het doen van de eerste PAWW-aangifte en -afdracht dien je zelf te verzorgen (uiterlijk eind september). Bij deze informeren we je alvast in grote lijnen over de aanpassingen in de Easyflex applicatie en de verloning.

De inhouding van de premie zal in Easyflex een onderdeel worden van de sociale verzekeringsstructuur, omdat de premie op die manier collectief toegepast kan worden (je hoeft hem dus niet op individueel niveau per flexwerker aan te zetten) en er tevens onderscheid gemaakt kan worden per sectorrisicogroep (je kunt zo eenvoudig vaste medewerkers en bijvoorbeeld payrollkrachten uitsluiten). Daarnaast heb je nog de mogelijkheid om individuele flexwerkers uit te sluiten van deelname aan de PAWW.

De sociale partners in de uitzendbranche hebben tevens afgesproken dat de werknemerspremie PAWW door de werkgever vergoed zal worden. Deze vergoeding/compensatie wordt straks automatisch toegepast. Je maakt hiervoor zelf een nieuw looncomponent aan (bruto vergoeding) dat gekoppeld is aan de inhouding van de premie. Meer informatie over de grondslag voor de bijdrage van de werknemer en de grondslag voor de compensatie door de uitzendonderneming kun je vinden in de documentatie van de ABU en NBBU.

Het aanleveren van gegevens bij de stichting PAWW verloopt niet via een koppeling, maar dien je als uitzendondernemer zelf te doen via het portaal van PAWW. Hier dien je per periode de volgende gegevens aan te leveren: het totale grondslagloon, de totale ingehouden premie en het aantal personen waarbij PAWW is ingehouden. We werken momenteel aan een overzicht waarop deze informatie komt te staan zodat je de gegevens gemakkelijk kunt overnemen in het portaal.

Nog geen gebruikersaccount? Klik hier om je te registreren.

Belangrijke informatie voor flexwerkers met een 4-weken loontijdvak

De ingangsdatum van de PAWW op grond van de cao voor uitzendkrachten is maandag 1 augustus. Voor flexwerkers met een week- of maand-loontijdvak valt deze datum precies aan het begin van het loontijdvak. Echter voor flexwerkers met een 4-weken loontijdvak valt 1 augustus middenin het loontijdvak. Omdat de PAWW bijdrage dient te worden berekend over het ‘Loon in geld’ en dit altijd één totaalbedrag voor het gehele loontijdvak is, heeft dit als gevolg dat flexwerkers met een 4-weken loontijdvak ook voor de eerste twee weken van periode 8 al PAWW bijdrage betalen en compensatie ontvangen. De grondslag, bijdrage en compensatie zijn in feite dus hoger dan noodzakelijk. Mocht je dit onwenselijk vinden dan kun je de volgende workaround toepassen:

  • Geef de flexwerkers tijdelijk, voor periode 8 (week 29 t/m 32), 4 weken lang een loontijdvak van een ‘Week’. Op het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ leg je dus een nieuw loontijdvak vast met ingangsdatum 18-07-2022 en de optie ‘Week’. Met ingang van periode 9 kun je het loontijdvak weer terugzetten op ‘4-weken’, dit is dus met ingang van 15 augustus.
  • Het gevolg is dat de flexwerker voor periode 8 niet één loonstrook voor de gehele 4-wekenperiode krijgt, maar 4 aparte loonstroken (één loonstrook per week) waarop steeds de weektabel toegepast wordt.
  • De ‘Betaalfrequentie’ kun je wel op ‘4-wekelijks’ laten staan zodat de flexwerker het loon van periode 8 zoals gebruikelijk in één keer krijgt uitbetaald.
  • Let op! Als je het loontijdvak voor periode 8 wilt aanpassen dien je dit te doen vóórdat je de verloning van periode 8 uitvoert. Omdat je het loontijdvak met een ingangsdatum in de toekomst kunt vastleggen, adviseren we je om deze aanpassing direct door te voeren zodat een en ander alvast juist is ingericht.
PAWW inrichten in Easyflex

Op de volgende Easy Update pagina (28 juli a.s.) vind je een link naar de uitleg over hoe je de PAWW kunt inrichten in Easyflex. Je hebt hiervoor toegang tot het beheer nodig in verband met het inrichten van de sociale verzekeringen en de looncomponenten. Houd hier alvast rekening mee met vakanties van collega’s zodat je eventueel tijdelijk de rollen en rechten aanpast of overdraagt!

Het is ook mogelijk om de inrichting van de PAWW door Easyflex te laten uitvoeren op basis van consultancy. De kosten hiervoor bedragen eenmalig €130,- per werkmaatschappij. Mocht je hier gebruik van willen maken, dan kun je een e-mail sturen naar support@easyflex.nl. Graag ontvangen we dan een ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging voor het inrichten van de PAWW. Deze kun je vinden onder ‘Opdrachtbevestigingen’ in ons handboek.

 

Nieuwsbrief