Loop geen inkomsten mis met de voorlopige berekening UWV!

Voorlopige berekening UWV / WTL 

De komende dagen ontvang je als werkgever van het UWV een overzicht. In dit overzicht staan je Lage inkomensvoordeel (‘LIV’), het jeugd Lage inkomensvoordeel (jeugd LIV) en het Loonkostenvoordeel (‘LKV’) over 2019. Wij werken samen met twee partijen die deze berekening voor je analyseren zodat je geen voordeel misloopt.

Waarom laten controleren?

Het kan zijn dat er op het overzicht van je flexwerkers een aantal flexwerkers missen waarop je wél recht hebt op LIV of jeugd LIV of zelfs LKV. Als het UWV namelijk uitgaat van een foutief jaarloon of een onjuist aantal verloonde uren, kan dit veel geld schelen.

Wat houdt het LIV en LKV in?

Het LIV en LKV zijn tegemoetkomingen per uur die je ontvangt voor werknemers met een laag loon of werknemers met een bepaalde status die je in dienst hebt genomen. Het gaat bij de LIV om medewerkers die minimaal 100 procent en maximaal 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Op de voorlopige berekening die je ontvangt, staat precies om welke werknemers, jaarlonen en verloonde uren het gaat in 2019.

Wanneer moet ik dit corrigeren?

Eventuele correcties moeten uiterlijk vóór 1 mei 2020 aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Gebeurt dit niet tijdig, dan hebben aanpassingen geen invloed meer op het recht op LIV. Op basis van de gegevens per 1 mei 2020 volgt uiterlijk op 31 augustus 2020 een definitieve beschikking.

Wie kan dit voor mij controleren?

Wij hebben twee partners die dit kunnen controleren, op onze marketplace pagina staat uitgebreide informatie inclusief contactgegevens:

Value2U 

SubAdvies

 

Nieuwsbrief