WAB: ben jij al op de hoogte?

WAB: ben jij al op de hoogte?

Bekijk jij de informatie liever in videovorm? Klik dan hier voor onze videovlog over de veranderingen van de WAB en wat er aangepast wordt in Easyflex. Heb je liever de tekstvorm? Lees dan verder:

Het houdt menigeen in uitzendland momenteel bezig: de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ook wel de ‘WAB’ genoemd. De wet brengt veel veranderingen met zich mee op het gebied van o.a. contracten, vergoedingen en sectorwijzigingen. Wij zitten hier uiteraard bovenop zodat de Easyflex software conform wet- en regelgeving is én blijft. Hieronder een greep uit de belangrijkste wijzigingen die wij gaan doorvoeren in de applicatie. De precieze inrichting ervan en de stappen die je hiervoor moet volgen, zullen later in ons online handboek komen te staan.

Sectorwijzigingen
Uitzendbedrijven gaan vanaf 1 januari 2020 weer onder sector 52 vallen. Payrollbedrijven blijven wel apart vallen onder sector 45. Voor payrollkrachten mag je vanaf 1-1-2020 enkel nog het periode-ketensysteem toepassen.

Ketenbepaling
Met ingang van 1 januari 2020 hebben werknemers na drie jaar recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in plaats van de huidige twee jaar. De contractadviezen bij de flexwerker in Easyflex zullen hierop worden aangepast.

Sectorpremies WW en uitbreiding contractadvies t.b.v. sectorpremies
De sectorpremies komen te vervallen; deze worden voor alle sectoren één sector/WW-premie waarbij er een splitsing wordt gemaakt tussen een hoge en lage premie. In Easyflex zal er een nieuwe instelling beschikbaar worden gesteld bij het tabblad ‘cao-overige’. Op basis van de plaatsing en/of contract wordt de hoge of lage premie met ingangsdatum vastgelegd. Desgewenst kun je deze zelf nog wijzigen.

Oproep- en 0-urencontracten
Met de ‘WAB’ moet de werkgever een flexwerker met een oproep- of 0-urenovereenkomst na twaalf maanden een arbeidsovereenkomst aanbieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren van die periode.

Transitievergoeding
De transitievergoeding wordt aangepast: de werknemer heeft hier direct de eerste (werk)dag recht op in plaats van twee jaar na indiensttreding. Het veld waar de ingangsdatum van de transitievergoeding in staat op het tabblad ‘cao-overige’ zal verdwijnen. Echter zal het overzicht ‘Signaleren transitievergoeding’, wat gebruikt kan worden voor het controleren van medewerkers die recht hebben op een transitievergoeding, voorlopig wel blijven bestaan in Easyflex. Er is namelijk nog een mogelijkheid voor bestaande werknemers om de transitievergoeding binnen drie maanden te claimen. Let op: in verband met wijzigingen in de regelgeving is dit overzicht alleen te gebruiken voor resultaten waarvan de ingangsdatum vóór 1-1-2020 ligt.

CAO code inlener
In het geval van payrollen moet de cao-code van de inlener worden meegestuurd in de loonaangifte. In Easyflex zal dit een verplicht veld worden bij plaatsingen met de leveringswijze ‘payroll’.

Nieuwsbrief