Wetswijzigingen NBBU. 1 juli 2016

Wetswijzigingen NBBU. 1 juli 2016

Ben je NBBU lid? Dan heb je te maken met de belangrijke Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wetswijzigingen per 1 juli 2016. Wat gaat er door deze wijzigingen voor je veranderen en hoe ga je daarmee om in Easyflex?

Door de wijzigingen van de WWZ wordt de positie van je tijdelijke flexwerkers versterkt. Je flexwerkers stromen per 1 juli 2016 sneller door naar een vast contract. Dit komt door een aanpassing in de duur van fase 2 en het aantal contracten bij AOW-gerechtigden.

Duur fase 1 en 2
Met ingang van 1 juli 2016 wijzigt de duur van uitzendovereenkomsten in fase 2. De ingangsdatum in Easyflex is 27 juni (27/06/2016) Vanaf dat moment wordt de termijn verkort van 104 naar 52 gewerkte weken. Fase 1 en 2 samen duren vanaf dat moment maximaal 78 gewerkte weken.

Het overgangsrecht van de WWZ binnen de NBBU-cao duurt tot 1 juli 2016. Hierdoor maak je tot die tijd nog gebruik van de 130 weken in fase 1 en 2. Je flexwerkers hebben per 1 juli na 78 gewerkte weken recht op een fase 3 overeenkomst. Stel dat je flexwerker op 1 juli 80 weken in fase 1 en 2 heeft gewerkt, dan heeft de flexwerker direct recht op een fase 3 overeenkomst.

AOW-gerechtigden
Met AOW-gerechtigde flexwerkers kun je als werkgever vanaf 1 juli 2016 maximaal zes contracten in vier jaar aangaan, voordat er een vast dienstverband ontstaat. Dit omdat het fasensysteem AOW-plus is komen te vervallen.

Door het overgangsrecht verdwijnt de huidige fase 3 voor AOW-gerechtigden per 1 juli. Vanaf dat moment gaat het reguliere NBBU-fasensysteem (fase 1 t/m 4) gelden voor AOW-gerechtigden. Dit betekent dat een AOW-gerechtigde in fase 3 nog maar maximaal zes contracten in maximaal vier jaar mag hebben.

Hoe verwerk je dit in Easyflex?
Met het overzicht ‘Signaleringen’ en de declaratiesignaleringen kun je signaleren op de fasewijziging. Wanneer je dit overzicht aanmaakt let er dan op dat 1 juli in de controleperiode staat. Wanneer een flexwerker direct recht heeft op fase 3 maak je in de plaatsing een nieuwe loonafspraak, tariefafspraak en contract aan met de nieuwe fase. Op deze manier maakt Easyflex automatisch een nieuwe fase stap aan.

Nieuwsbrief