Word of blijf jij Eigenrisicodrager?

Word of blijf jij Eigenrisicodrager?

Het is bijna zover: de deadline (1 oktober 2016) voor het doorgeven van je WGA keuze! Word (of blijf) jij vanaf 1 januari 2017 Eigenrisicodrager (ERD)? Waarom moet je deze keuze maken en wat betekent het?

Vanaf 1 januari 2017 WGA-vast en WGA-flex samen
De premies WGA-vast en WGA-flex worden vanaf januari 2017 samengevoegd tot één gedifferentieerde premie: de WGA. Het WGA risico voor werknemers met een vast dienstverband wordt dus samengevoegd met het WGA risico voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. Deze samenvoeging heeft als gevolg dat je de keuze moet maken of je voor de WGA-vast en WGA-flex wel of geen Eigenrisicodrager wordt. De deadline voor het doorgeven van je keuze bij de Belastingdienst is 1 oktober 2016.

UWV of toch ERD?
Kies op tijd hoe je de kosten wilt verzekeren. Wil je per 1 januari 2017 Eigenrisicodrager zijn, of je toch liever verzekeren via het UWV?

Deze keuze hangt van een aantal zaken af. Wat is je totale premieplichtige loonsom binnen je bedrijf? De grootte hiervan bepaalt hoe de gedifferentieerde premies worden berekend. Kleine werkgevers (< € 319.000,- premieplichtige loonsom) betalen een sectorpremie, middelgrote werkgevers (> € 319.000,- en < € 3.190.000,- premieplichtige loonsom) een premie die deels sectoraal en deels individueel is bepaald en grote werkgevers (> € 3.190.000,- premieplichtige loonsom) betalen een individueel bepaalde gedifferentieerde premie.

Verder is het belangrijk om te weten of je de afgelopen jaren loonschade hebt gehad. Wees voorbereid en bekijk welke keuze voor jouw onderneming het best is.

Ben je al Eigenrisicodrager voor de WGA-vast en wil je na de samenvoeging van de WGA-premies Eigenrisicodrager blijven? In dit geval moet je uiterlijk 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring bij de Belastingdienst overleggen, waaruit blijkt dat je Eigenrisicodrager voor zowel de WGA-vast als WGA-flex wilt zijn. Het formulier voor de nieuwe garantieverklaring staat inmiddels op de website van de Belastingdienst. Let op: Als je hieraan niet (juist of tijdig) voldoet, dan eindigt de ERD-WGA per 31 december 2016.

Nieuwsbrief